DSVU Dokumentarkiv

Velkommen til DSvU CAMO´s dokumentserver.

Her på forsiden vil vi løbende orientere om mindre ændringer i systemet, evt. nye skabeloner og ændrede brugerkrav.

Flyejere kan ved henvendelse til administrationen få udleveres standard login så informationer og dokumenter på flyene kan ses/læses.

....
ANDRE VIGTIGE EMNER:


Godkendelse af DSvU som CAO-M

Den 22.03.2022 blev DSvU’s overgang fra CAMO (Combined Airworthiness Maintenance Organization) til CAO (Combined Airworthiness Organization) godkendt af Trafikstyrelsen.

Med overgangen træder også vores ny håndbog DSvU CAE (Combined Airworthiness Exposition) i kraft, som kan findes under formularer her på siden.

Vi beder alle kontrollanter om at læse afsnit A til E og specielt at kontrollere listerne i afsnit E.4 og E.6. Opdager I fejl eller mangler i disse tabeller bedes I at kontakte Lars Agensen-Pagh, således at disse kan rettes op.

Vi vil gerne opfordre flyejere, som ønsker at føre deres flys vedvarende luftdygtighed, ligeledes at læse håndbogen, da den indeholder nogle beskrivelser omkring oprettelse og frigivelse af vedligeholdelses-arbejde som er af interesse.

Blanketter:
I forbindelse med overgangen var det nødvendigt at ændre nogle få blanketter og fra den 22.03.2022 bedes I at anvende:

- SV412-22 Airworthiness Review Report.
- SV401-22 Work Order, som også kan anvendes af ejer/pilot til vedligeholdelsesopgaver.
- SV401-AA Work Order Annex I bruges i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver for ikke EASA fly.


28-03-2022
/LAP

...


Husk at der kommet en ny ARC-formular, samt at der er kommet en ny Review checkliste.
Statement er udgået

VIGTIGE ÆNDRINGER : Overgang fra Part-CAMO/Part-M til fælles Part-CAO.

Alle vores vedligeholdelsesprogrammer skal ændres, og det skal ske med næsten øjeblikkelig virkning.

Ingen ARS må nemlig udstede et nyt ARC uden at flyet har et vedligeholdelsesprogram. Nyt vedligeholdelsesprogram findes under formularer (Sv413-20 AMP Matrix)

Det helt nye er nu, at det nu er ejeren, som indestår for vedligeholdelsen af sit eget fly, og at det er ejeren, der skal underskrive dokumentet. ARS skal blot kontrollere det.

Omkring vedligeholdelsesattester er der også ændringer.

Når I som materielkontrollanter underskriver en vedligeholdelsesattest (CRS), så skal der fremover stå:

“certifies that the work specified, except as otherwise specified, was carried out in accordance with Part-ML, and in respect to that work, the aircraft is considered ready for release to service”

Hvis ejeren selv foretager vedligeholdelse, så skal der stå følgende:

“certifies that the limited pilot-owner maintenance specified, except as otherwise specified, was carried out in accordance with Part-ML, and in respect to that work, the aircraft is considered ready for release to service”

Indkøb af nye stempelpuder til vores stempler er iværksat.

05-03-2021 / LAP...

Den 24. marts 2020 indførte EASA en ny ARC formular. Den er uploaded som ARC-skabelon 15C, issue 3, som fremadrettet skal anvendes.

Bemærk at der er rettelse i teksten, så der nu henvises til Part-ML.

Udfyldningsfelterne er ændret, så ARC-reference nu skal skrives helt ud, så udenlandske registrerede fly også kan indskrives. Det samme gælder flyregistrering.

I datofelterne har vi lige nu lidt besvær med at vælge dato i en tabellerne, men hvis I gennem dokumentet, så virker det. Det er tvunget, at datoformatet er yyyy-mm-dd.

Feltet med flyvetimer skal kun udfyldes som hele timer og uden diverse kommaer og punktum.

2/7-2020
/PH


...

19 juni 2020

Ny ARC formular - Form 15c

Bemærk at der er oprettet ny skabelon til ARC, som nu er Form 15 c.
Skabelonen findes under "Formularer"

.....


08-09-2017

Systemet har fået en mindre opdatering. Søgefunktionen skulle igen virke - og det bedre end helt oprindeligt.

Der er indsat en begrænsning i forbindelse med ARC-udstedelse hvor den gamle ARC har været udløbet, således at "problemet" med for lange løbetider er løst.
21-08-2017 (KORRIGERET)

En bøn fra administrationen.

Benyt korrekt ARC-formular:

HUSK at der er kommet en ny ARC formular som skal bruges og den ligger i toppen af formularerne.

Der er stadig nogle der bruger den gamle uden timetal (Airframe flight hours) på, det skal i ikke.


3) E-mailadresse i jeres profil

Det er vigtigt for at undgå tunge processer med at finde en korrekt e-mailadresse på materielkontrollanter og ARS'er et andet sted, at i har tilføjet jeres e-mailadresse i jeres profil her i CAMO-arkivet.

Jeres profil kan ses/rettes øverst til højre efter log in.


/ LarsAP

24-04-2017

Mere om tilfælde med hastighedsproblemer.

Vi kommunikerer, jævnligt, med dem der står for dokumentarkivet, senest i dag - og har fået følgende mail:


"Vi er 99% sikre på at disse performance problemer skyldes at brugerne sidder med en gammel version af Internet Explorer.

Kan du ikke få dem til først at prøve med Google Chrome eller en ny Firefox, og se om det også går langsomt der? Det går absolut ikke langsomt her, og serveren er overhovedet ikke presset."


Så dermed en opfordring til at prøve en anden, nyere browser hvis man oplever hastighedsproblemer.

Skulle man opleve problemer hører jeg gerne om det - og gerne med angivelse at tidspunkt for problemet - samt oplysning om den internet-browser i benytter.


/ LarsAP24-03-2017

Trafik-Bolig- og Byggestyrelsen har godkendt 3 nye ARS.
- Alan Bach fra Lolland-Falster
- Michael Rasmussen fra Århus og
- Niels Albertsen fra ØSF

Tillykke til dem.

Bemærk også, at der er kommet en lettere redigeret udgave af vores MOM/CAME, hvor begræbet dobbeltkontrol er introduceret i afsmit 3.11.


/PH

14-03-2017

NYT NYT NYT:

Så skulle problemet være løst så der igen kan uploades AMP til CAMO

Husk Husk:
Der er kommet en ny ARC formular som skal bruges den hedder 15b og ligger i toppen af formularerne.
Der er stadig nogle der bruger den gamle, det skal i ikke.NYT NYT NYT:

1. juli 2016

Der er kommet ny skabelon der skal benyttes ved udstedelse af ARC.
Dokumentet hedder "ARC-skabelon-NY.docx" og findes under formularer i menuen ovenfor. Skabelonen vil ligeledes blive rundsendt til alle ARS'er.
HASTIGHEDSPROBLEMER

Vi har haft problemer med at opretholde gode svartider på serveren. Der er arbejdet på problemet sammen med udbyderen

/ LarsAP, AM 09-03-2016

NYT domæne til DSvU's camo server:

Grundet problemer med hastigheden på serveren vi har kørt på hos Canon Partner Herning har vi skiftet server OG har i samme forbindelse taget det mere mundrette domæne;

http://www.dsvu-camo.dk/

i anvendelse. Vi håber at alle problemer med hastigheden herved er historie.

Det gamle domæne virker fortsat i en periode, men vi skal opfordre til at man benytter sig at det nye domænenavn.


/ LarsAP - 17. juni 205

4. november 2014:

Auditplan for 2014/2015 kan nu findes på formularsamlingen.
3. november 2014:

Efter seneste audit fra Trafikstyrelsen er det aftalt med Trafikstyrelsen at vi skal skal sikre os dels at sv412 uploades i forbindelse med upload af ARC'er, dels at sv414-14 uploades i forbindelse med nye AMP'er.

Der er derfor oprettet ny dokument kategori til "Checklist AMP SV414-14" som skal benyttes til disse checklister. Der er oprettet et kontrolspørgsmål under AMP upload som fungerer som en reminder til den udførende materielkontrollant.

Ligeledes er der oprettet et kontrolspørgsmål under ARC upload, igen for at sikre at "ARC REVIEW CHECKLIST SV412" er tilgændelige online til vores løbende kvalitetskontrol.

..

Sidst men ikke mindst har vi optimeret muligheden for at systemadministratore og vores Quality Manager kan kommunikere direkte med den ansvarlige materielkontrollant via mail funktion tilknyttet hvert dokument - denne fordre dog at alle materielkontrollanter har indtasten en mail adresse under deres profil og at denne rettes såfremt man får ny mailadresse.


/ LarsAP, AM
...

14. august 2014

a) Efter servernedbrud g.d. er vi online igen. Ingen dokumenter skulle være gået tabt ved kopiering fra backup-server til ny server.

b) Der er udkommet ny MOM-CAME (version 1.1)Ændringer er anført på side 7. og i øvrigt fremhævet med blå skrift som vanligt. Ændringer vedrører dels lidt organisatorisk, herunder nye ARS'er, samt indførelsen af afsnit omkring Annex II.

Bemærk dog også at der er kommet nyt "Statement". Dokumentet er at finde på formularsiden og skal benyttes fremadrettet.

/ LarsAP28. maj 2014

Enkelte brugere oplever lange svartider fra systemet i denne tid. Det er til dato ikke lykkedes at finde ud af hvorfor dette er tilfældet.

Konkret flytter vi dog i den kommende tid til en anden server, hvilket muligvis kan afhjælpe problemet.

Vi skal dog bedes jer der oplever problemet beskrive de trin i foretager jer op til at systemet "fryser" - så vi kan klarlægge oom det er ved bestemte dokumenttyper eller processer fejlen opstår.

Fejl og beskrivelse af trin-for-trin op til fejl sendes til arc@dsvu.net.

/ LarsAP

10. marts 2014

DSvU har fået godkendt MOM-CAME udgave 1.0, som erstatter den tidligere MOM-CAME udgave 0.2. Ændringer og tilføjelser i forhold til tidligere udgave er altid skrevet med blå skrift.

BEMÆRK: Vores BL 2-1 - værkstedsautorisation nr. 150 (gælder ANNEX II-fly) er samtidig fornyet, og beskrivelsen af procedurer i forhold til denne autorisation indgår nu som Appendix IX i den godkendte MOM-CAME.

/Helge Hald


7. november 2013: ARC-reference.

I forbindelse med upload af ARC forekommer det oftere og oftere at man benytter selvalgt navngivning i feltet "ARC-referance".

Det skal derfor understreges at feltet henviser til den ARC-reference som står påtrykt på selve ARC'en, Eks. E1234/0009.


Korrekt navngivning er afgørende for at skabe hurtigt overblik over evt. manglende ARC's i systemet og bruges ligeledes i forbindelse med fakturering for ARC-udstedelsen således at flyejeren hurtigt kan konstatere om denne ved en fejl er faktureret for den samme ARC flere gange.


/ LAP

12. juni 2013: Opdatering af formularsamling

Så lykkedes det at få fjernet den "bug" der forhindrede upload af formularer i Word- og Excel-format.

Disse formularer er frit tilgængelige - også uden log in.

/LAP
21. maj 2013: Serviceinformation:

Der er d. 22.-23. maj en række mindre ændringer i systemet.

Bl.a. vil man som materielkontrollant nu kunne ændre sit password til systemet til et mere personligt et af slagsen - hvilket vi kraftigt opfordre til. (Se under "profile" i øverste højre hjørne efter log-in)

Ligeledes skal vi bede alle brugere/M-kontrollanter om at indtaste en gyldig e-mail adresse. (Se under "profile" i øverste højre hjørne efter log-in)

Vi arbejder endvidere på at alle relevante formularer uploades til formular menuen. Formularer vil være tilgængelige uden log ind til siden.

Adgang til at foretage søgning i dokumenter er blevet begrænset med password - der er tale om et password som kan benyttes af flyejere og andre særligt interesse. Dette password oplyses til klubberne og materielkontrollanterne snarest. (Pt. er der tale om samme password som til SMHI Hirlam prognoser)

Materielkontrollanter skal fortsat logge ind i systemet for at foretage søgninger og uploade dokumenter.

Ved upload af Work Orders skal der nu gives oplysning om hvilken materielkontrollant der har udført arbejdet. Dette er indført for lettere at kunne dokumenterer materielkontrollanternes aktivitet over for bl.a. Trafikstyrelsen.

/LAP
Kære materialekontrollanter, ARSér samt flyejere. Velkommen til DSvU CAMO´s nye dokumentserver.

Fra 2013 tages denne side i brug og det er fremover her I skal uploade dokumenterne på de fly i arbejder med. Den ”gamle” side findes stadig (http://dsvucamo.dk) og alle de filer som ligger der vil fortsat være tilgængelige på samme måde som I kender det.

Det er helt frivilligt om I nu vil flytte alle jeres filer over i det nye arkiv, blot vil der ikke kunne uploades nye dokumenter på den ”gamle” side.


..
ARC-faktura - 26-01-2023 - ok
ARC-faktura - 25-01-2023 - ok
ARC-faktura - 16-01-2023 - ok
ARC-faktura - 14-12-2022 - ok
ARC-faktura - 01-12-2022 - ok
ARC-faktura - 07-11-2022 - ok
ARC-faktura - 25-10-2022 - ok
ARC-faktura - 11-10-2022 - ok
ARC-faktura - 27-09-2022 - ok
ARC-faktura - 15-09-2022 - ok
ARC-faktura - 13-09-2022 - ok (fravær gr.sygdom og ferie mere end 10 dage)
ARC-faktura - 18-08-2022 - ok
ARC-faktura - 11-08-2022 - ok
ARC-faktura - 03-08-2022 - ok
ARC-faktura - 21-07-2022 - ok
ARC-faktura - 28-06-2022 - ok
ARC-faktura - 15-06-2022 - ok
ARC-faktura - 07-06-2022 - ok
ARC-faktura - 24-05-2022 - ok
ARC-faktura - 08-05-2022 - ok
ARC-faktura - 04-05-2022 - ok
ARC-faktura - 25-04-2022 - ok
ARC-faktura - 22-04-2022 - ok
ARC-faktura - 21-04-2022 - ok
ARC-faktura - 20-04-2022 - ok¨
ARC-faktura - 19-04-2022 - ok¨
ARC-faktura - 05-04-2022 - ok¨
ARC-faktura - 28-03-2022 - ok¨
ARC-faktura - 25-03-2022 - ok
ARC-faktura - 24-03-2022 - ok¨
ARC-faktura - 23-03-2022 - ok
ARC-faktura - 22-03-2022 - ok
ARC-faktura - 04-03-2022 - ok
ARC-faktura - 03-03-2022 - ok
ARC-faktura - 18-02-2022 - ok
ARC-faktura - 15-02-2022 - ok
ARC-faktura - 14-02-2022 - ok
ARC-faktura - 04-02-2022 - ok
ARC-faktura - 27-01-2022 - ok
ARC-faktura - 18-01-2022 - ok
ARC-faktura - 06-01-2022 - ok